favicon
Worldwide Free Shipping
100% Money Back Guarantee
Many Payment Gatways
24/7 Online Support

Live Auction

hình thức đấu giá trực tiếp, trong đó các bidders tham gia đấu giá bằng cách đưa ra các lượt đặt giá trực tiếp tại địa điểm đấu giá hoặc qua mạng trực tuyến. Trong Live Auction, thời gian đấu giá là giới hạn, với mỗi lượt đặt giá mới được chấp nhận trong thời gian quy định. Khi thời gian đấu giá kết thúc, bidder đưa ra giá cao nhất sẽ trở thành người chiến thắng và phải thanh toán số tiền đấu giá tương ứng. Live Auction được sử dụng phổ biến trong các sự kiện đấu giá tại các nhà đấu giá, hội chợ, hay các sàn đấu giá trực tuyến.

Upcoming Auctions

Praesentium ipsam modi nostrum, quibusdam voluptas minus qui quas dicta consequuntur placeat animi cumque

Recently Expired Auctions

Praesentium ipsam modi nostrum, quibusdam voluptas minus qui quas dicta consequuntur placeat animi cumque

auction x 1 Bids
auction x 2 Bids
Koi111
VNĐ50.00

3000

Satisfied Client

700

Total Bid

120

Winner Client

4.5

Average Rating

How To Bid

Để đấu giá một mặt hàng trên một nền tảng đấu giá, làm theo những bước chung sau đây: Tạo tài khoản: Nếu chưa có, hãy tạo tài khoản trên nền tảng đấu giá bằng cách cung cấp tên của bạn, thông tin liên hệ và chi tiết thanh toán. Tìm sản phẩm: Duyệt qua trang web hoặc tìm kiếm sản phẩm cụ thể mà bạn muốn đấu giá. Xem chi tiết sản phẩm: Đọc kỹ mô tả, tình trạng và bất kỳ thông tin nào khác về sản phẩm để xác định liệu nó có đáp ứng nhu cầu của bạn hay không. Đặt giá của bạn: Nhập số tiền giá đấu tối đa của bạn và nhấn nút "Đấu giá". Nền tảng sẽ tự động đấu giá cho bạn lên đến số tiền giá đấu tối đa của bạn nếu có người đấu giá khác cạnh tranh. Theo dõi đấu giá: Theo dõi đấu giá và điều chỉnh số tiền giá đấu tối đa của bạn khi cần thiết. Bạn có thể nhận được thông báo qua email khi bạn bị đánh giá thấp hơn hoặc khi đấu giá sắp kết thúc. Chiến thắng đấu giá: Nếu bạn có giá đấu cao nhất khi đấu giá kết thúc, chúc mừng! Bạn sẽ được thông báo bởi nền tảng và được cung cấp hướng dẫn để hoàn thành việc mua hàng.

Choose Products
Make Bid Product
Win Your Bid

Auction Winners Say

Praesentium ipsam modi nostrum, quibusdam voluptas minus qui quas dicta consequuntur placeat animi cumque

Recent Posts

Praesentium ipsam modi nostrum, quibusdam voluptas minus qui quas dicta consequuntur placeat animi cumque

blog
Deserunt nihil asperiores reiciendis assumenda reprehenderit corporis nam omnis

Website performance, or how fast web pages load onto a client’s browser can impact user satisfaction and visitor retenti...

Read More
blog
Ullam aliquam accusantium voluptates ad officia laudantium delectus animi

Website performance, or how fast web pages load onto a client’s browser can impact user satisfaction and visitor retenti...

Read More
blog
Aspernatur nesciunt esse, quisquam dolor ullam voluptatem consequuntur possimus

Website performance, or how fast web pages load onto a client’s browser can impact user satisfaction and visitor retenti...

Read More

Frequently Asked Questions

Praesentium ipsam modi nostrum, quibusdam voluptas minus qui quas dicta consequuntur placeat animi cumque

Aperiam cum doloremque distias periores eligendi?

irst : Obcaecati aperiam cumque corporis, deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet. deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet.

Second : Obcaecati aperiam cumque corporis, deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet. deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet.

Nulla dolore provident? Enim iste odio, eaque, adipisci?

First : Obcaecati aperiam cumque corporis, deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet. deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet.

Second : Obcaecati aperiam cumque corporis, deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet. deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet.

Aut ut sunt amet aperiam cum doloremque distinctio?

First : Obcaecati aperiam cumque corporis, deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet. deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet.

Second : Obcaecati aperiam cumque corporis, deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet. deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet.

Adipisicing elit. Et quia ipsa quidem, ea in consectetur?

First : Obcaecati aperiam cumque corporis, deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet. deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet.

Second : Obcaecati aperiam cumque corporis, deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet. deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet.

Aut ut sunt amet aperiam cum doloremque distinctio ?

First : Obcaecati aperiam cumque corporis, deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet. deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet.

Second : Obcaecati aperiam cumque corporis, deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet. deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet.

Minus nisi deserunt ea rerum ipsam ipsum eum. Quis tene?

First : Obcaecati aperiam cumque corporis, deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet. deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet.

Second : Obcaecati aperiam cumque corporis, deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet. deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet.

Distinctio asperiores eligendi, aut ut sunt amet aperiam?

First : Obcaecati aperiam cumque corporis, deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet. deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet.

Second : Obcaecati aperiam cumque corporis, deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet. deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet.

Officiis iste minima, nemo, qui veritatis velit nesciunt?

First : Obcaecati aperiam cumque corporis, deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet. deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet.

Second : Obcaecati aperiam cumque corporis, deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet. deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet.

Cum asperiores eligendi, aut ut sunt amet aperiam cum?

irst : Obcaecati aperiam cumque corporis, deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet. deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet.

Second : Obcaecati aperiam cumque corporis, deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet. deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet.

Eligendi, aut ut sunt amet aperiam cum doloremque ?

irst : Obcaecati aperiam cumque corporis, deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet. deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet.

Second : Obcaecati aperiam cumque corporis, deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet. deleniti officiis deserunt cum dignissimos totam corrupti natus amet.

We may use cookies or any other tracking technologies when you visit our website, including any other media form, mobile website, or mobile application related or connected to help customize the Site and improve your experience.
Read Policy